Κεντρική σελίδα

 

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

  Αίτηση εγγραφής

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   Σκοπός

  Ταυτότητα και δράση

  Εντευκτήριο

  Βιβλιοθήκη

  Τευχίδια

  Πραγματογνωμοσύνες

  Το Μετάλλιο της ΕΦΕ

  Βραβείο Στ. Μακρυμίχαλου

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ κτλ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

 

 

  Περιεχόμενα

Κεντρική > Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ > Σκοπός

  

  

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Σκοπός της Ε.Φ.Ε. είναι:

- Η διάδοση στον ελληνικό χώρο της αγάπης για το γραμματόσημο.

- Ο προσανατολισμός της συλλεκτικής δραστηριότητας των ελλήνων φιλοτελιστών προς τα ελληνικά γραμματόσημα και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους προς αυτά.

- Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των ξένων συλλεκτών για τις ελληνικές εκδόσεις.

- Η ανάπτυξη της έρευνας περί το ελληνικό γραμματόσημο και την ελληνική ταχυδρομική ιστορία.

- Η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή φιλοτελικό στίβο.
 


 

Οι μέθοδοι και τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας: 

- Η παροχή προς τις επίσημες Αρχές κάθε δυνατής υπηρεσίας, ή υπόδειξης, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες κατά την έκδοση και κυκλοφορία των γραμματοσήμων.

- Η μέριμνα για την ανάδειξη της Ε.Φ.Ε. ως κέντρου επικοινωνίας ανάμεσα στους Έλληνες συλλέκτες.

- Η συστηματική λειτουργία τις ώρες του εντευκτηρίου της υπηρεσίας τευχιδίων και η ανά μήνα οργάνωση φιλοτελικών συγκεντρώσεων με αντικείμενο τη διευκόλυνση των φιλοτελικών συναλλαγών μεταξύ των μελών της. 

- Η επιδίωξη επαφής και συνεργασίας με κάθε φιλοτελική οργάνωση, εφ' όσον αυτό θα λειτουργούσε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

- Η δημιουργία εξειδικευμένης φιλοτελικής βιβλιοθήκης και η εν γένει συνεχής και επισταμένη παρακολούθηση και ενημέρωση της διεθνούς φιλοτελικής κίνησης.

- Η έκδοση ειδικού περιοδικού ως επισήμου οργάνου της Εταιρείας, αλλά και η διάδοση της φιλοτελικής γνώσης μέσα από δημοσιεύσεις στον Ελληνικό και ξένο τύπο.

- Ο προγραμματισμός ανακοινώσεων, διαλέξεων και εκθέσεων κάτω από την αιγίδα του Δ.Σ. της Εταιρείας.

- Η μέσω του διαδικτύου προβολή των στόχων της Εταιρείας και η διάδοση του ελληνικού γραμματοσήμου και της ελληνικής ταχυδρομικής ιστορίας σε ένα ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα στους νέους.

 

 


© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001