ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΛΑΥΡΙΟ 2009

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

   

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής, υπογράψτε την και στείλτε την ταχυδρομικά ή παραδώστε τη στην Οργανωτική Επιτροπή, ή στείλτε την με FAX στο 210-3621123. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την εισαγωγική σελίδα του εκθέματος.

Αίτηση

συμμετοχής