ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΛΑΥΡΙΟ 2009

 

 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

  ΚΡΙΤΕΣ

 

Αλέξανδρος Γαληνός (Πρόεδρος)

 

Γιώργος Θωμαρέης

 

Άγγελος Καμπουράκης

 

Παντελής Λεούσης

 

Κώστας Χαζάπης (Γραμματέας)

 

 

  ΔΟΚΙΜΟΣ ΚΡΙΤΗΣ

 

Αλέξιος Παπαδόπουλος