ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΛΑΥΡΙΟ 2009

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

  ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

15:00-20:00

Ανάρτηση εκθεμάτων

   
  ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10:00-19:00

Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής

10:30-12:30

Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)

17:00-21:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

19:00

Τελετή εγκαινίων

   
  ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10:00-14:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

10:30-12:30

Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)

10:00-21:00

Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής

17:00-21:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

   
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10:00-14:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

17:00-21:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

18:00

Ανάρτηση βραβεύσεων

18:00-19:00

Ομιλία Ν. Ράγκου [Κρίση εκθεμάτων Μαξιμαφιλίας]

   
  ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10:00-14:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

11:00-12:00

Ομιλία Α. Χρίστου [Σφάλματα κυπριακών γρ/μμων 1880]

17:00-21:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

17:30-18:30

Συζήτηση Εκθετών-Κριτών (Critique)

19:00

Τελετή βραβεύσεων

   
  ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10:00-14:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

14:00-16:00

Αφαίρεση εκθεμάτων