ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ,

ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
OLYMPHILEX 2004

 

Άρθρο 1. Οργάνωση, τόπος και ημερομηνίες

1.1 Η παγκόσμια έκθεση Ολυμπιακών και Αθλητικών Γραμματοσήμων, Νομισμάτων και Τεκμηρίων με την ονομασία OLYMPHILEX 2004 (στο εξης καλούμενη OLYMPHILEX 2004 εορτάζει την 108η επέτειο από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896 και θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα.

1.2 Η OLYMPHILEX 2004 οργανώνεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) με τη συνεργασία της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (EΦO), τη βοήθεια της Ελληνικής Ένωσης Ολυμπιακού-Αθλητικού Φιλοτελισμού (ΕΕΟΑΦ), την προστασία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ολυμπιακού Φιλοτελισμού (FIPO) και την αιγίδα της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (FIP).

1.3 Η OLYMPHILEX 2004 θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου Εκθέσεων και Προβολής (ΕΚΕΠ) κατά το διάστημα 12-22 Αυγούστου 2004.

Άρθρο 2. Δεσμός Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας και Κανονισμοί

2.1 Η OLYMPHILEX 2004 είναι μία ειδικευμένη παγκόσμια φιλοτελική έκθεση αφιερωμένη στον Ολυμπιακό και Αθλητικό φιλοτελισμό. Η προστασία της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας εγκρίθηκε από το Συνέδριο της FIP στη Σεούλ τον Αύγουστο 2003.

2.2 Η OLYMPHILEX 2004 θα διέπεται από τους ακόλουθους κανονισμούς: 
Τον Γενικό Κανονισμό της FIP περί εκθέσεων (GREX).
Τον Γενικό Κανονισμό της FIP για την αξιολόγηση συναγωνιστικών εκθεμάτων σε εκθέσεις FIP (GREV).
Τους Ειδικούς Κανονισμούς της FIP για την αξιολόγηση συναγωνιστικών εκθεμάτων σε εκθέσεις FIP (SREV) που εφαρμόζονται στις κατ' ιδίαν Τάξεις.
Tον Ειδικό Κανονισμό για εκθέματα ενός πλαισίου.
Τον Ειδικό Κανονισμό της Ανοικτής Τάξης. 
Τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό της OLYMPHILEX 2004.

Άρθρο 3. Όροι συμμετοχής

3.1 Οι βασικοί κανόνες συμμετοχής περιγράφονται στα άρθρα αρ.9-18 των GREX. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους όσοι είναι μέλη οργανώσεων μελών-Ομοσπονδιών της FIP ή μελών της FIPO.

3.2 Τα εκθέματα ενηλίκων των Συναγωνιστικών Τάξεων πρέπει προηγουμένως να έχουν βραβευτεί τουλάχιστον με επίχρυσο μετάλλιο σε εθνική ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου επιπέδου έκθεση. Εκθέματα στα τμήματα της Τάξης Νεότητας πρέπει προηγουμένως να έχουν βραβευτεί τουλάχιστον με επάργυρο μετάλλιο σε εθνική ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου επιπέδου έκθεση. Για τα εκθέματα στη Τάξη της Φιλοτελικής Φιλολογίας δεν απαιτείται προηγούμενη βράβευση.

3.3 Τα εκθέματα ενηλίκων στις Τάξεις Προαγωγής πρέπει προηγουμένως να έχουν βραβευτεί τουλάχιστον με αργυρό μετάλλιο σε εθνική ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου επιπέδου έκθεση. Εκθέματα στα τμήματα της Τάξης Νεότητας πρέπει προηγουμένως να έχουν βραβευτεί τουλάχιστον με χαλκό μετάλλιο σε εθνική ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου επιπέδου έκθεση.

3.4 Κάθε εκθέτης μπορεί να υποβάλλει το ανώτερο δύο αιτήσεις. Σε περίπτωση μελών μιας οικογενείας, μπορούν να υποβληθούν τέσσερις αιτήσεις το ανώτερο. Ο εκθέτης πρέπει να είναι κύριος της συλλογής τουλάχιστον δύο έτη πριν την έκθεση. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τα εκθέματα στη Τάξη της Φιλοτελικής Φιλολογίας.

3.5 Ο εκθέτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση με ψευδώνυμο. Σε κάθε περίπτωση όμως η Οργανωτική Επιτροπή και η Κριτική Επιτροπή πρέπει να γνωρίζουνει το πραγματικό όνομα και τη διεύθυνση του εκθέτη. 

Άρθρο 4. Εκθεσιακές Τάξεις 

4.1 Οι Εκθεσιακές Τάξεις είναι εκείνες που προβλέπονται από τη βασική διάταξη του άρθρου 4 των GREX.

4.2 H OLYMPHILEX 2004 διαθέτει τις ακόλουθες Τάξεις:

    Α Μη Συναγωνιστικές Τάξεις (έπειτα από πρόσκληση)
        1 Επίτιμη Τάξη
        2 Τάξη μελών της Κριτικής Επιτροπής 
        3 Άλλες
    Β Συναγωνιστικές Τάξεις
        1 Ολυμπιακοί Αγώνες (περιλαμβάνονται θερινοί και χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες)
        2 Αθλήματα 
        3 Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα, Ηπειρωτικοί και Περιφερειακοί Αγώνες κλπ.
        4 Ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, Ολυμπιακές επέτειοι και ειδικά γεγονότα (συμβούλια, συνέδρια κλπ).
        5 Τμήματα Νεότητας με τα αυτά θέματα ως των Συναγωνιστικών Τάξεων Β1-4
            Η ηλικία θα καθορίζεται ως την 1η Ιανουαρίου 2004
            α) από 13-15 ετών
            β) από 16-18 ετών
            γ) από 19-21 ετών 
        6 Φιλοτελική Φιλολογία μόνο σε έντυπη μορφή με τα αυτά θέματα ως των Συναγωνιστικών Τάξεων Β1-4
            α) Βιβλία και μελέτες (εκδοθέντα μετά την 1η Ιανουαρίου 1999).
            β) Φιλοτελικά περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις (σειρά ολόκληρου έτους ή ο πλέον πρόσφατος τόμος).
            γ) Κατάλογοι (εκδοθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 1999).
    Γ Τάξεις Προαγωγής
        1 Ολυμπιακοί Αγώνες (περιλαμβάνονται θερινοί και χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες)
        2 Αθλήματα 
        3 Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα, Ηπειρωτικοί και Περιφερειακοί Αγώνες κλπ.
        4 Ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, Ολυμπιακές επέτειοι και ειδικά γεγονότα (συμβούλια, συνέδρια κλπ).
        5 Τμήματα Νεότητας με τα αυτά θέματα ως των Συναγωνιστικών Τάξεων (1-4)
            Η ηλικία θα καθορίζεται ως την 1η Ιανουαρίου 2004
            α) από 13-15 ετών
            β) από 16-18 ετών
            γ) από 19-21 ετών
    Δ Τάξη εκθεμάτων ενός πλαισίου
    Ε Ανοικτή Τάξη

 

Άρθρο 5. Βραβεύσεις


5.1 ¨Ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χαλκό μετάλλιο ως πρωταθλητών θα απονεμηθεί στα τρία καλύτερα εκθέματα των Συναγωνιστικών Τάξεων που έχουν βραβευτεί με χρυσό μετάλλιο.

5.2 Ειδικά βραβεία θα απονεμηθούν: στο καλύτερο έκθεμα Νεότητας των Συναγωνιστικών Τάξεων (Βραβείο Heinrich Mannhart), το καλύτερο έκθεμα των Τάξεων Προαγωγής, το καλύτερο έκθεμα Νεότητας των Τάξεων Προαγωγής και το πλέον πρωτότυπο έκθεμα (Βραβείο Theodore Champion).

5.3 Τα εκθέματα στις Συναγωνιστικές Τάξεις θα λάβουν μετάλλια σύμφωνα με τους GREX.

5.4 Τα εκθέματα στις Τάξεις Προαγωγής θα λάβουν αναμνηστικά μετάλλια με δίπλωμα όπου θα αναγράφεται το μετάλλιο στο επίπεδο του οποίου έχει αξιολογηθεί κάθε έκθεμα. Κατά πόσον η αξιολόγηση επίχρυσου μεταλλίου ή μεγαλύτερη στις Τάξεις Προαγωγής (επάργυρο μετάλλιο ή μεγαλύτερο στη Τάξη Νεότητας) καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.3 των GREX για συμμετοχή σε μελλοντικές παγκόσμιες εκθέσεις FIP, καθορίζεται από την εθνική Ομοσπονδία κάθε εκθέτη.

5.5 Οι εκθέτες των Μη Συναγωνιστικών Τάξεων θα λάβουν από την Οργανωτική Επιτροπή αναμνηστικά μετάλλια ή άλλες διακρίσεις. 

Άρθρο 6. Μέγεθος και κατανομή πλαισίων

6.1 Η ωφέλιμη επιφάνεια των πλαισίων της OLYMPHILEX 2004 είναι 1.00x1,20 μ. Κάθε πλαίσιο έχει δυνατότητα 16 εκθετικών φύλλων (4 σειρές των 4 φύλλων, διαστάσεων DΙΝ Α-4. Φύλλα με πλάτος μεγαλύτερο των 30 εκ. εκτίθενται με επικάλυψη των άκρων τους από το επόμενο. Χρήση φύλλων μεγαλύτερων διαστάσεων απαιτούν την έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.

6.2 Σε κάθε έκθεμα ενηλίκου των Συναγωνιστικών Τάξεων θα διατεθούν κατ' ελάχιστον 5 και κατ' ανώτατον 8 πλαίσια, σύμφωνα με τους GREX. Sτις Τάξεις Προαγωγής θα διατεθούν 5 πλαίσια

6.3 Στη Τάξη Νεότητας των Συναγωνιστικών Τάξεων και των Τάξεων Προαγωγής η διάθεση των πλαισίων θα γίνει ως ακολούθως:
α) μέχρι 15 ετών κατ' ελάχιστον 2 και κατ' ανώτατον 4 πλαίσια
β) 16-18 ετών κατ' ελάχιστον 3 και κατ' ανώτατον 5 πλαίσια
γ) 19-21 ετών κατ' ελάχιστον 4 και κατ' ανώτατον 5 πλαίσια

Άρθρο 7. Αιτήσεις και αποδοχή

7.1 Οι εκθέτες πρέπει να συμπληρώσουν ιδιαίτερη αίτηση για κάθε έκθεμα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των εθνικών αντιπροσώπων ως θα οριστούν από τις εθνικές Ομοσπονδίες των εκθετών και θα πρέπει να φθάσουν στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 20 Μαϊου 2004. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή του εκθέματος και πρόχειρο σχέδιο της εισαγωγικής σελίδας ή του πλάνου σε μία από τις επίσημες γλώσσες της FIP (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή ρωσικά).


7.2 Η Οργανωτική Επιτροπή θα αποστείλει στους αιτούμενους συμμετοχή την αποδοχή ή όχι της αίτησής τους το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2004 και θα αναφέρει των αριθμό των χορηγουμένων πλαισίων για τις εγκριθείσες αιτήσεις. Η Οργανωτική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη μιας αίτησης και δεν απαιτείται αιτιολογία για την απόρριψή της (άρθρο 11.1 των GRΕΧ).

7.3 Με τη λήψη της ειδοποίησης αποδοχής, οι εκθέτες θα πρέπει να υποβάλλουν τυχόν αλλαγές των πληροφοριών που είχαν υποβάλει με την αρχική τους αίτηση. Οι αλλαγές θα πρέπει να υποβληθούν στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004.


7.4 Κάθε αίτηση θα καταχωρηθεί στον κατάλογο της Έκθεσης με τον τίτλο του εκθέματος και τη σύντομη περιγραφή που δόθηκαν από τον εκθέτη στην αρχική του αίτηση ή στις επόμενες διορθώσεις.

7.5 Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει εκθέματα που δεν συμφωνούν με τον παρόντα Κανονισμό ή περιλαμβάνουν υλικό εμπορικού, πολιτικού ή προπαγανδιστικού χαρακτήρα επιζήμιου για τη διεθνή συνεργασία και αρμονία. Μόνη αρμοδιότητα απόφασης για τη τελευταία αιτία θα έχουν η Οργανωτική Επιτροπή και οι Σύμβουλοι FIP και FIPO.

Άρθρο 8. Δικαίωμα συμμετοχής

8.1 Η συμμετοχή σε όλες τις Τάξεις είναι δωρεάν. Οι εθνικές Ομοσπονδίες μπορεί να απαιτούν από τους εκθέτες τις κατ' ιδίαν δαπάνες των αντιπροσώπων για την κάλυψη εξόδων διαχείρισης και μεταφοράς. 

Άρθρο 9. Κρίση 

9.1 Η Κριτική Επιτροπή της OLYMPHILEX 2004 θα διοριστεί και θα εκτελέσει την εργασία της σύμφωνα με τα άρθρα 31-47 των GREX. Το επίσημο πρόγραμμα εργασίας της Κριτικής Επιτροπής δεν θα υπερβεί περίοδο πέντε συνεχόμενων εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

9.2 Τα εκθέματα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους SREV για κάθε έκθεμα θεματικού φιλοτελισμού, ταχυδρομικής ιστορίας, παραδοσιακού φιλοτελισμού, μαξιμαφιλίας, αεροφιλοτελισμού και των πειραματικών Τάξεων για εκθέματα ενός πλαισίου και της Ανοικτής Τάξης (π.χ έκθεμα που έχει σχέση με τον αεροφιλοτελισμό των Ολυμπιακών Αγώνων θα αξιολογηθεί με τα κριτήρια των SREV για τον αεροφιλοτελισμό) όπως έχουν τροποποιηθεί, με τη κοινή βοήθεια των Συμβούλων FIP και FIPO.

9.3 Όλες οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι τελικές και ενστάσεις δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 10. Διαχείριση εκθεμάτων

10.1 Εκθέματα (εκτός εκείνων της Τάξης Φιλοτελικής Φιλολογίας) που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο αποστολής πρέπει να φτάσουν κατά το διάστημα μεταξύ 2-10 Αυγούστου 2004. Εκθέματα που θα μεταφερθούν από τους ίδιους τους εκθέτες, αντιπροσώπους ή άλλους πρέπει να παραδοθούν κατά το διάστημα μεταξύ 10-11 Αυγούστου 2004.

10.2 Κάθε εκθετικό φύλλο πρέπει να τοποθετηθεί σε προστατευτικό διαφανές κάλυμμα με τον αύξοντα αριθμό ανάρτησης εμφανή στην πίσω πλευρά κάθε φύλλου.


10.3 Τα εκθέματα στη Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας θα πρέπει να αποσταλούν σε δύο αντίτυπα και να φτάσουν στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2004. Αυτά τα εκθέματα δεν θα επιστραφούν (βλ. SREV για τη Φιλοτελική Φιλολογία).

10.4 Η Οργανωτική Επιτροπή θα βεβαιώσει παραλαβή κάθε εκθέματος. Η Οργανωτική Επιτροπή θα αναρτήσει και θα αποκαθηλώσει τα εκθέματα. Θα παρασχεθούν ευκολίες και βοήθεια σε εκθέτες και αντιπροσώπους για την ανάρτηση και αποκαθήλωση συλλογών που αυτοί μετέφεραν προσωπικώς.

10.5 Τα εκθέματα θα επιστραφούν κατά τον ίδιο τρόπο μεταφοράς με την άφιξή τους, εκτός εάν έχουν δοθεί αντίθετες ειδικές γραπτές οδηγίες και έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την Οργανωτική Επιτροπή. Τα ιδιοχείρως μεταφερθέντα εκθέματα θα παραδίδονται το απόγευμα της 22ας Αυγούστου και την επομένη ημέρα από 9.00 πμ-17.00 μ

10.6 Ο εκθέτης καταβάλλει τη δαπάνη αποστολής του εκθέματος. Τα εκθέματα θα επιστραφούν με δαπάνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 51 των GREX. Οι αντιπρόσωποι που παραδίδουν εκθέματα με εμπορικό ή άλλο μέσο δεν θα υπόκεινται σε πρόσθετη δαπάνη (π.χ τελωνειακά τέλη) κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή τους.

10.7 Αιτήματα για την επιστροφή ή απόσυρση εκθεμάτων κατά την περίοδο της εκθέσεως δεν θα γίνονται δεκτά.

Άρθρο 11. Τελωνεία

11.1 Λεπτομέρειες των αναγκαίων τελωνειακών διατυπώσεων θα δοθούν εγκαίρως μαζί με τα σχετικά έγγραφα ή ετικέτες. Η Οργανωτική Επιτροπή θα κατά βάλει κάθε προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις διατυπώσεις παραλαβής και αποστολής των εκθεμάτων.

Άρθρο 12. Μέτρα ασφαλείας

12.1 Η Οργανωτική Επιτροπή θα παράσχει ασφάλεια στην έκθεση υπό την έγκριση της FIP.

12.2 Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα ευθύνεται ή αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για τα εκθέματα περιλαμβανομένης απεριορίστως οιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προερχομένης κατά τη μεταφορά, ανάρτηση, αποκαθήλωση, φύλαξη ή έκθεση.

12.3 Συνιστάται στους εκθέτες να προβούν με δική τους δαπάνη σε ασφαλιστική κάλυψη με εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία για την απώλεια ή ζημία των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια μεταφοράς από και προς την έκθεση και κατά τη διάρκεια έκθεσης του εκθέματος. 

Άρθρο 13. Τροποποίηση του Κανονισμού

13.1 Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών του παρόντος Κανονισμού, έπειτα από συμφωνία των Συμβούλων FIP και FIPO.

13.2 Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα επίλυσης οιουδήποτε προβλήματος που ανακύπτει και δεν καλύπτεται από τους Κανονισμούς FIP και τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 14. Αποδοχή του Κανονισμού

14.1 Με την υπογραφή της αίτησης ο εκθέτης αποδέχεται τους όρους του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Σε περίπτωση μεταφραστικών διαφορών του παρόντος Κανονισμού, θα υπερισχύει ή εκδοχή στην αγγλική έκδοση.

Άρθρο 15. Δωσιδικία

15.1 Για κάθε νομική διαφορά σχετική με την OLYMPHILEX 2004 αρμόδια δικαστήρια ορίζονται εκείνα των Αθηνών.

Άρθρο 16. Διευθύνσεις

16.1 Οιαδήποτε επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να απευθύνεται
OLYMPHILEX 2004
Τ.Θ 3370
102 10 Αθήνα
Τηλ: 210 3353 521 και 210 3353 528
Fax: 210 3353 531
e-mail: olymphi1@otenet.gr και olymphi2@otenet.gr

16.2 Οιαδήποτε επικοινωνία με το σύμβουλο της FIP θα πρέπει να απευθύνεται
Mr. Fernando Aranaz del Rio
Almansa 58, 1o E 
E-2809 Madrid
SPAIN
Tel: (0034) 91 597 97574
Fax: (0034) 91 597 97675
e-mail: faranaz@mfom.es 

16.3 Οιαδήποτε επικοινωνία με το σύμβουλο της FIPO θα πρέπει να απευθύνεται
Mr. Maurizio Tecardi
Via dell' Alpinismo 24
I-00194 Roma
ITALY
Tel: (0039) 06 3292 861
Fax: (0039) 06 3236 003
e-Mail: mtecardi@inwind.it

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ FIP

Πρώτο μέρος
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Eισαγωγή

Ο σκοπός και η έννοια των εκθεμάτων ενός πλαισίου είναι η ενθάρρυνση νέων εκθετών και η δυνατότητα σε καθιερωμένους εκθέτες να ετοιμάσουν εκθέματα με αντικείμενο ή θέματα που δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε περισσότερα από ένα πλαίσια. 

Άρθρο 1 : Συναγωνιστικές Εκθέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1.4 των GREV της FIP oι παρόντες ειδικοί Κανονισμοί αναπτύχθηκαν με σκοπό τη συμπλήρωση των αρχών του άρθρου 3 των GREV, ειδικότερα για τα εκθέματα ενός πλαισίου.

Άρθρο 2 : Συναγωνιστικά εκθέματα

Τα εκθέματα ενός πλαισίου περιλαμβάνουν φιλοτελικό/ταχυδρομικό υλικό σχετικό με οποιαδήποτε εγκεκριμένη Τάξη της FIP. Τα εκθέματα ενός πλαισίου αφορούν ένα περιορισμένο πεδίο αλλά το βάθος της επεξεργασίας και σπουδαιότητας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο. Τα εκθέματα σε αυτή τη Τάξη δεν πρέπει να είναι ένα πλαίσιο που αποσπάστηκε από ένα έκθεμα πολλών πλαισίων αλλά πρέπει να βασίζεται σε ένα θέμα που αντιμετωπίζεται καλύτερα σε ένα πλαίσιο.
Νέοι εκθέτες που αναπτύσσουν ένα θέμα το οποίο είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σε περισσότερα πλαίσια του ενός, είναι επίσης ευπρόσδεκτοι. 

Άρθρο 3 : Αρχές σύνθεσης του εκθέματος

Οι αρχές ως ορίζονται στους ειδικούς Κανονισμούς των συναγωνιστικών Τάξεων της FIP για τον Παραδοσιακό Φιλοτελισμό, Ταχυδρομική Ιστορία, Μονόφυλλα, Θεματικό Φιλοτελισμό, Αεροφιλοτελισμό, Αστροφιλοτελισμό, Μαξιμαφιλία, Χαρτόσημα και Τάξη Νεότητας (μόνο για την ηλικιακή ομάδα C) ισχύουν επίσης και για τα εκθέματα ενός πλαισίου.
Έμφαση δίδεται στη γνώση, παρουσίαση και ανάπτυξη - το έκθεμα θα πρέπει να διατηρεί το ενδιαφέρον του επισκέπτη από την πρώτη μέχρι τη τελευταία σελίδα και πρέπει να είναι πληροφοριακό όσο και μορφωτικό.
Τα εκθέματα ενός πλαισίου αποτελούν ευκαιρία τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους προχωρημένους συλλέκτες.
Η σύλληψη του θέματος ή το σχέδιο του εκθέματος πρέπει να εξηγείται με σαφήνεια σε μια εισαγωγική σελίδα (GREV, άρθρο 3.3).

Άρθρο 4 : Κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 των GREV, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
- Επεξεργασία και φιλοτελική σπουδαιότητα
- Φιλοτελική γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα
- Κατάσταση και σπανιότητα του εκτιθέμενου υλικού
- Παρουσίαση
Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 των GREV, για τα εκθέματα ενός πλαισίου είναι ουσιώδες αυτά να παρουσιάζουν ένα θέμα επαρκώς καθορισμένο και εύκολα να παρακολουθηθεί, όπου κάθε φιλοτελικό αντικείμενο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη και με ένα τίτλο που αντανακλά κατά τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο του εκθέματος. 

Άρθρο 5 : Κρίση των εκθεμάτων

Τα εκθέματα ενός πλαισίου θα κρίνονται από εγκεκριμένους κριτές στα αντίστοιχα πεδία και σύμφωνα με το τμήμα V, άρθρα 31-47 των GREX και του άρθρου 5 των GREV. Τα εκθέματα ενός πλαισίου θα αξιολογούνται με βαθμολογία για κάθε από τα κατωτέρα κριτήρια:

5.1 ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ
1. Επεξεργασία και σπουδαιότητα ... 30 βαθμοί
2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα ... 35 βαθμοί
3. Κατάσταση και σπανιότητα ... 30 βαθμοί 
    (Η δυσκολία απόκτησης λαμβάνεται επίσης υπόψη)
4. Παρουσίαση ... 5 βαθμοί
Σύνολο ... 100 βαθμοί 

5.2 TAΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ
1. Επεξεργασία και ανάπτυξη ... 35 βαθμοί
    Περιλαμβάνει:
    - Τίτλος και σχέδιο
    - Ανάπτυξη του θέματος
    - Δημιουργικότητα και ανανέωση
2. Γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα ... 30 βαθμοί
3. Κατάσταση και σπανιότητα ... 30 βαθμοί
    (Η δυσκολία απόκτησης λαμβάνεται επίσης υπόψη)
4. Παρουσίαση ... 5 βαθμοί
Σύνολο ... 100 βαθμοί

5.3 Οι βραβεύσεις βασίζονται στο σύνολο των εκτιμήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα 5.1 και 5.2. Τα επίπεδα μεταλλίων, υπό τύπον Πιστοποιητικών, θα απονέμονται ως ακολούθως:
ΧΡΥΣΟ (90-100 βαθμοί) για την επίτευξη τουλάχιστον 90 βαθμών
ΑΡΓΥΡΟ (70-89 βαθμοί) για την επίτευξη τουλάχιστον 70 βαθμών
ΧΑΛΚΟ (50-69 βαθμοί) για την επίτευξη τουλάχιστον 50 βαθμών
Εάν επιτευχθούν λιγότεροι βαθμοί από 50 στους νέους εκθέτες θα επιδίδονται Πιστοποιητικά συμμετοχής.
Τα εκθέματα ενός πλαισίου δύνανται να λάβουν Ειδικό Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα της Τάξης ως και Συγχαρητήρια.

5.4 Απαιτούμενα προσόντα για την αποδοχή εκθεμάτων ενός πλαισίου σε εκθέσεις FIP:
Το ελάχιστο προσόν είναι 75 βαθμοί ή το αντίστοιχο σε εθνική έκθεση, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολογίας της εθνικής Ομοσπονδίας. Ο αριθμός των εκθεμάτων ενός πλαισίου θα πρέπει να περιορίζεται στο 5% περίπου των γενομένων αποδεκτών εκθεμάτων που αναπτύσσονται σε περισσότερα πλαίσια.

5.5 Όριο αριθμού εκθεμάτων για τους εθνικούς αντιπροσώπους:
Σχετικά με τον αριθμό των εκθεμάτων που απαιτούνται ώστε ένας εθνικός αντιπρόσωπος να δικαιούται το προνόμια που προβλέπονται από το άρθρο 28 των GREX, τρία εκθέματα ενός πλαισίου θα θεωρούνται αντίστοιχα με ένα έκθεμα περισσοτέρων πλαισίων.

Άρθρο 6: Ακροτελεύτιες διατάξεις

6.1 Σε περίπτωση οιωνδήποτε διαφορών κατά την μετάφραση, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

6.2 Οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί για την αξιολόγηση εκθεμάτων ενός πλαισίου ως πειραματική Τάξη σε εκθέσεις FIP συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Δ. Σ της FIP στη Μυλούζη της Γαλλίας στις 8 Ιουνίου 2003.


Δεύτερο Μέρος
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ


1. Εισαγωγή

1.1 Οι παρούσες Οδηγίες σκοπεύουν να βοηθήσουν κριτές και εκθέτες και να δώσουν πρακτική βοήθεια για την εφαρμογή των Ειδικών Κανονισμών για τα εκθέματα ενός πλαισίου.

1.2 Οι Ειδικοί Κανονισμοί για εκθέματα ενός πλαισίου είναι το κύριο πλαίσιο γενικών αρχών που καθορίζουν τι περιλαμβάνει, τι πρέπει να εμπεριέχει και πως πρέπει να αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα έκθεμα ενός πλαισίου.

1.3 Οι παρούσες Οδηγίες δεν απαντούν κάθε ερώτημα που μπορεί να έχει ένας κριτής ή εκθέτης. Κάθε έκθεμα πρέπει να αξιολογείται κατά την αξία του. 

2 Πεδίο εκθεμάτων ενός πλαισίου

2.1 Τα εκθέματα ενός πλαισίου, ακολουθώντας μια σαφώς επεξηγούμενη έννοια ή σχέδιο, μπορεί να αναπτύσσουν οποιαδήποτε πλευρά των ειδικότερων συναγωνιστικών τάξεων της FIP και να διηγούνται μια πλήρη ιστορία είτε μιας έκδοσης, χώρας, περιόδου, βασιλείας, γεωγραφικής περιοχής, θέματος είτε άλλου ειδικού θέματος.

2.2 Τα εκθέματα ενός πλαισίου αναπτύσσουν και παρουσιάζουν ένα στενό θέμα και πρέπει να είναι μόνα τους πλήρη, π.χ επεξεργασία της χρήσης μιας αξίας μιας τακτικής έκδοσης γραμματοσήμων, ή εστίαση σε ένα πολύ στενό θέμα, επισημαίνοντας νέες ανακαλύψεις και/ή νέες προσεγγίσεις.

3. Κριτήρια κρίσης

3.1 Επεξεργασία και Σπουδαιότητα

Η σχετική φιλοτελική σπουδαιότητα δεν θεωρείται τόσο σημαντική όσο μια νέα προσέγγιση σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αξιολογώντας την επεξεργασία και τη φιλοτελική σπουδαιότητα οι κριτές θα προσέξουν τη γενική ανάπτυξη του θέματος, την πληρότητα του εκτιθέμενου υλικού σε σχέση με το πεδίο του εκθέματος, την ορθότητα της επεξεργασίας και τη σπουδαιότητα των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στο έκθεμα.
Έκθεμα ενός πλαισίου που αποσπάστηκε από ένας μεγαλύτερο έκθεμα υποβαθμίζεται στη βαθμολογία ανάλογα.

3.2 Φιλοτελική και σχετική γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα

Η φιλοτελική και η σχετική γνώση επιδεικνύεται με τα εκλεγέντα αντικείμενα για το έκθεμα και τα συναφή κείμενα. Πρόσθετοι βαθμοί θα δίδονται σε εκθέματα που επιδεικνύουν σπουδαία έρευνα (παρουσίαση νέων δεδομένων σε σχέση με το επιλεγέν θέμα)
Το υλικό πρέπει να προσδιορίζεται ορθά και οι πληροφορίες που παρατίθενται πρέπει να είναι ορθές.

3.3 Κατάσταση και Σπανιότητα

Η σπανιότητα συνδέεται άμεσα με τα εκτιθέμενα φιλοτελικά αντικείμενα και τη σχετική δυσκολία εξεύρεσης αυτού του υλικού. Το υλικό του θέματος πρέπει να υπερβαίνει εκείνο που είναι εύκολα διαθέσιμο. Θα πρέπει να εκτίθεται το υψηλότερο υπάρχον επίπεδο ποιότητας αυτού του υλικού. Θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η δυσκολία απόκτησης.
Όποτε είναι δυνατό, φάκελοι και άλλα αντικείμενα που φέρουν γραμματόσημα πρέπει αυτά να είναι σε καλή και παραδεκτή κατάσταση, με ευκρινείς ταχυδρομικές σφραγίδες στους φακέλους. 

3.4 Παρουσίαση

Η παρουσίαση πρέπει να συμπληρώνει την επεξεργασία του εκθέματος με τη γενική του διευθέτηση, καθαρότητα και ευκολία πρόσληψης και την ελκυστικότητα τόσο των κριτών όσο και των επισκεπτών.

Αναθεωρήθηκε στις 28 Ιουλίου 2003


ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ


Άρθρο 1: Συναγωνιστικές Εκθέσεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 1.4 των Γενικών Κανονισμών αξιολόγησης των Συναγωνιστικών Εκθεμάτων σε Εκθέσεις της FIP (GREV), έχουν συνταχθεί οι παρόντες ειδικοί κανονισμοί για την εφαρμογή τους σε Εκθέματα της Ανοικτής Τάξης.

Άρθρο 2: Συναγωνιστικά Εκθέματα 

Ένα Έκθεμα Ανοικτής Τάξης αναπτύσσει ένα θέμα σύμφωνα με την επιλογή του συλλέκτη, ο οποίος έχει απόλυτη ελευθερία να το διαμορφώσει του με μόνους τους κατωτέρω περιορισμούς:

2.1 Το Φιλοτελικό Υλικό θα καλύπτει περίπου το 50% της έκτασης των Εκθεμάτων 

2.2 Το μη Φιλοτελικό Υλικό θα πρέπει να είναι αναλόγου μεγέθους., ώστε να χωράει στα κανονικά εκθεσιακά πλαίσια.

Άρθρο 3: Κρίση Εκθεμάτων

3.1 Τα Εκθέματα Ανοικτής Τάξης θα κριθούν από κατάλληλους κριτές διοριζόμενους από το Προεδρείο της Κριτικής Επιτροπής της Έκθεσης.

3.2 Για την επίτευξη αντικειμενικής αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια.

Τίτλος, Ιδέα, Δημιουργικότητα ... 20
Επεξεργασία ... 40
    Σχέδιο και Ανάπτυξη (20)
    Έρευνα και Γνώση του Θέματος (20)
Υλικό ... 25
    Κατάσταση και Σπανιότητα (15)
    Ευφυής χρήση και ποικιλία του μη φιλοτελικού υλικού (10)
Παρουσίαση ... 15
Σύνολο ... 100

Άρθρο 4: Βραβεύσεις 

Το σχετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα είναι το σύνολο των βαθμών.
Οι Οργανωτές θα απονείμουν Πιστοποιητικά της τάξεως των: Άριστα - Πολύ Καλά - Καλά - Μέτρια, μαζί με ένα Αναμνηστικό Μετάλλιο.

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001