ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Επίτιμος Πρόεδρος:

Άγγελος Παπαϊωάννου

 

Πρόεδρος:

Αντώνης Βιρβίλης

 

Γραμματέας:

Παντελής Λεούσης

 

Μέλη:

Γεώργιος Θωμαρέης
Νίκος Μαλλούχος
Σωκράτης Μπόζοβιτς
Lεο De Clercq ((FIP)
Eliahu Weber (FIP)

 

Σύμβουλοι:

Αlan Griffiths (FIP)
Andrew Cronin (FIP)
Aνδρέας Ζέης

 

Δόκιμα μέλη:

Αθανάσιος Πάσχος (Ταχυδρομική Ιστορία)
Άγγελος Καμπουράκης (Αεροφιλοτελισμός)

 

Πρόσθετες διαπιστεύσεις:

Σωκράτης Μπόζοβιτς (Φιλοτελική Φιλολογία)
Νίκος Μαλλούχος (Ταχυδρομικής Ιστορία)

 


© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001