ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΛΑΥΡΙΟ 2009

 

 

 

 

 

ΛΑΥΡΙΟ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009