ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ελλάδα-Κύπρος 2013

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου

 

 

 

 

 

Προηγούμενες Εθνικές Φιλοτελικές Εκθέσεις:

 

Patraphilex 2010

Οργάνωση: Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών

Λαύριο 2009

Συνδιοργάνωση: Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία

και Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής

Καρδίτσα 2006

Οργάνωση: Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας

Φιλοτέλεια 2005

Οργάνωση: Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία

Εφίλα 2002

Οργάνωση: Φιλοτελιστές των Αθηνών

 

 

 

 

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2013