ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ελλάδα-Κύπρος 2013

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου

 

 

 

 

 

Η σύνθεση της Ελλανοδίκου Επιτροπής ανακοινώθηκε στις 5 Ιουνίου.

 

Αντώνης

Βιρβίλης

(Πρόεδρος)

Αλέξανδρος

Γαληνός

Γιώργος

Θωμαρέης

Αλέξης

Παπαδόπουλος

(Γραμματέας)

Νίκος

Ράγκος

Μιχάλης

Τσιρώνης

Άκης

Χρίστου

 

 

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2013