ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ελλάδα-Κύπρος 2013

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου

 

 

 

 

 

Πίνακας βραβεύσεων

 

Έκθεση Ελλανοδίκου Επιτροπής

 

Διπλώματα

Τα Διπλώματα θα απονεμηθούν κατά τη Δεξίωση των Βραβεύσεων στις 2 Νοεμβρίου.

Σχεδιάστηκαν από τον Οδυσσέα Γαληνό-Παπαρούνη.

 

Ειδικά Δώρα

Τα Ειδικά Δώρα είναι ευγενικές χορηγίες προς την ΟΕ της Έκθεσης. Η ΟΕ με τη σειρά της τα θέτει στη διάθεση της Ελλανοδίκου Επιτροπής, η οποία τα απονέμει σε συγκεκριμένα εκθέματα κατά την απόλυτη κρίση της.

 

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

στην Αθήνα (SP2)

Ελληνικά Ταχυδρομεία (SP3)

Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία (SP1)

Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία (SP4)

Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών (SP6)

Πανελλήνιος Σύλλογος

Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας (SP11)

Πανελλήνια Ένωση

Φιλοτελιστών Υπαλλήλων ΕΛΤΑ (SP10)

Ένωση Ελλήνων Συλλεκτών

Καρτών Μάξιμουμ (SP9)

[στη μνήμη του ιδρυτή της Α. Κοτοπούλη]

Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου (SP5)

Φιλοτελιστές των Αθηνών (SP8)

Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία (SP7)

 

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2013